Avatar
Forgot password?


تخم نطفه دار بلدرچین

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • تازه و مناسب استفاده در دستگاه جوجه کشی
 • تضمین نطفه دار بودن

جهت خرید تماس بگیرید

تخم نطفه دار مرغ گلپایگانی

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • تازه و مناسب استفاده در دستگاه جوجه کشی
 • تضمین نطفه دار بودن

جهت خرید تماس بگیرید

تخم خوراکی بلدرچین

 • کیفیت مطلوب
 • جمع آوری روزانه
 • تازه و مناسب استفاده در فروشگاه ها
 • تضمین سلامت و تازگی

جهت خرید تماس بگیرید

تخم خوراکی مرغ محلی

 • کیفیت مطلوب
 • جمع آوری روزانه
 • تازه و مناسب استفاده در فروشگاه ها
 • تضمین سلامت و تازگی

جهت خرید تماس بگیرید

جوجه یک روزه بلدرچین

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • سالم و مناسب جهت پرورش گوشتی و مولد
 • تضمین سلامت جوجه ها
 • به ازای هر روز 50 تومن به قیمت افزوده میشود


جهت خرید تماس بگیرید

جوجه یک روزه مرغ گلپایگانی

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • سالم و مناسب جهت پرورش گوشتی و مولد
 • تضمین سلامت جوجه ها
 • به ازای هر روز 150 تومن به قیمت افزوده میشود

جهت خرید تماس بگیرید

بلدرچین گوشتی ژاپنی

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • سالم و مناسب جهت مولد و یا کشتار و استفاده در رستوران ها
 • تضمین سلامت بلدرچین ها

جهت خرید تماس بگیرید

بلدرچین گوشتی انگلیسی

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • سالم و مناسب جهت کشتار و استفاده در رستوران ها
 • تضمین سلامت بلدرچین ها

جهت خرید تماس بگیرید

مولد 42 روزه ژاپنی (تخمگذار)

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • سالم و مناسب جهت نگهداری مولد
 • تضمین سلامت جوجه ها
 • جوان و آماده تخم گذاری


جهت خرید تماس بگیرید

مولد 42 روزه وایت(گوشتی)

 • کیفیت مطلوب
 • نژاد مرغوب
 • سالم و مناسب جهت نگه داری مولد
 • تضمین سلامت جوجه ها
 • جوان و آماده تخم گذاری

جهت خرید تماس بگیرید

دان استارتر بلدرچین

 • کیفیت مطلوب
 • میزان پروتئین کافی جهت رشد
 • مناسب جهت تغذیه جوجه ها از یک روزگی تا 20 روزگی
 • تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت

جهت خرید تماس بگیرید

دان پرواری بلدرچین

 • کیفیت مطلوب
 • میزان مناسب پروتئین و عوامل موثر جهت افزایش وزن
 • مناسب جهت تغذیه بلدرچین گوشتی از 20 روزگی تا زمان کشتار
 • تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت

جهت خرید تماس بگیرید

دان مولد بلدرچین

 • کیفیت مطلوب
 • میزان مناسب پروتئین و کلسیم جهت افزایش بهره وری مولد ها
 • مناسب جهت تغذیه بلدرچین مولد از 20 روزگی به بعد
 • تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت


جهت خرید تماس بگیرید